ارتباط با ما

بجنورد ، بلوار شهریار، جنب بیمارستان امام علی (ع) ، مرکز آموزش مجازی و الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
تلفن تماس : 3-31511331-058
کد پستی : 111111111
پست الکترونیکی : etc@nkums.ac.ir